Ett litet urval diverse magnesiumblixtar


Citerar "Om Magnesium blixtljus" författad av Dr. M.Andersen och utgiven 1912.
Från en liten början har magne-
siumblixtljusfotografering
på de sista årtionden vunnit en mycket stor betydelse. Redan i början av ljuskällans användande blev den mycket betaktad av en stor del framstående fackmän. Till en början tänktes endast som ersättning för det försvinnande dagsljuset, men snart har man insett, att det nya ljuset öppnade nya vägar inom fotografien och tillät fotograferingar, vilka man förut ej trott ligga inom möjlighetens gräns.
Magnesiumpulvret har ett intensivt ljus om det blandas med ett syragivande ämne som t.ex. Kaliumklorat, Kaliumpergamanat, Mangansuperoxid (Brunsten), Sulfater, Kaliumpersulfat, Kromat och Nitrater, Kaliumnitrat (Saltpeter), Ammoniumnitrat o.s.v. När dessa ämnen blandas med magnesiumet så sker förbränningen snabbt.
Enligt uppgifter från Agfa sker förbränningen på ca 1/30 sekund.

Alla bilder ÄR Klickbara

Enl. instr. "Liten grupp" 2-3 gr samt en större grupp 3-4 gr. magnesiumpulver.


Denna Momentol blixtljuspulver är: Ljusstarkt, Röksvagt och Hastigt.
En del fabrikat förpackade sitt pulver i glasampuller.

Medans andra fabrikat förpackade i "tepåsar".
En del levererades med en plåtskål.

Priset på adaptern 6:25
Pris/ampull 0:65 öre
Denna "Kissling kontaktstöpsel" använder sig av en vanlig blixt-
utlösare. Med denna adapter kan du sedan välja tuber med olika styrka, apptera den på hållaren som i sin tur sättes i blixtljusadaptern.
På adaptern finns även en kontrollampa där du kan förtesta.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TILLBAKA
Last update 1januari 2013

Studio SOS, Osby