Fotomuséets Daguerrotypie utrustning


Dag.kamera

D.utrustning
Klicka på bilderna.
Kameran och övrig utrustning för att framställa Daguerreotypier är tillverkade av Fotomuséets ägare fotograf Sven-Olov Sundin som till "vardags" driver sin fotoaffär och ateljé Studio SOS. I samband med planerna på utbyggnad av Fotomuséet mognade planerna på att göra en rekonstruktion av en komplett fungeraende Daguerreotypisystem. När sedan utrustningen var klar så var nyfikenheten stor på om det hela fungerade. Gick det att göra Daguerreotypier efter den enkla beskrivningen som Daguerre återger i sin patentansökan. En av bilderna finns återgiven tidigare på sidan om Daguerre och den kompletta utrustningen är även avbildad här till vänster.


NYTT! Kameror från Fotomuséet som "medverkat" i TV produktioner.

En del av muséets samlingar

Klicka på önskad grupp för att komma vidare


a1060
A
Lådkameror
b43
B
Bälgkamereor
c63
C
Småbildskameror
d41
D
Spröjskameror
e538
E
Klappkameror
f609
F
Reseträkameror
g527
G
2-ögda kameror
h757
H
Ateljékameror
i371
I
Stillb.proj.
j573
J
Filmprojektorer
519
K
Smalf.kameror
l237
L
Lanterna Magica/
Skioptikon
m1291
M
Backelit
kameror
n215
N
Miniatyrkameror
o206
O
Kodapakkameror
p314
P
Polroidkam.
q88
Q
Stereokameror
r774
R
1-ögda kameror
s824
S
Fallshaktskam.
cans-kameror
T
Pop-kameror
cans

U
Exponeringsmätare + div.

V
Magnesiumblixtar

X
Betraktare

Y
Marknadskamera

Sidan uppdaterad 1 januari 2013