Sawyers
View Master mod A, B och D

View-Master är en apparat med vilken man kan titta på 3D-bilder.

Även om man idag uppfattar den som en leksak, började View-Master år 1939 sin glansperiod som underhållningsapparat lika mycket för vuxna som för barn. Den uppfanns av William Gruber, och tillverkades av företaget Sawyer's med huvudkontor i den nordamerikanska staden Portland.
Från 1939 till 1950-talet levererades bilderna i enkel pac.
Efter 1950 så blev den 3 pac.
Mot slutet av 1966 såldes V-M till GAF General Aniline & Film Corporation. Vad kunderna inte visste var att man gick ifrån Kodachrome som film till något annat som senare visade sig inte hålla färgerna lika bra.
Modellerna A och B hade runda former.
Därefter övergick man till en annan design och betraktarna blev mera kompletta och gedigna.
Tillv. i Portland-Ore, USA 1946-55.

View Master mod. B


Denna modell har en rund design och gjord i backelit.
Detta är den sk. "Engelska versionen" tillverkad av Salford Electric Company. Exakta tillverkningsdatum för denna är okänd., men ligger omkr. 1944-1948


View Master mod. D


Tillv. mellan 1955-1974.
Det bästa View-Master stereoskop som någonsin tillverkats 7.35 gångers förstoring, skärpeinställning samt inbyggda batterier gör detta stereoskop till det mest eftertraktade.
Ett riktig lyx stereoskop som kostade Kr 66.00 i november 1955 och Kr 49.50 i november 1957
Text från försäljningsbroschyr:
Focusing Viewer är ett mera exklusivt stereoskop med inbyggd belysning och skärpeinställning. Viewern ger ännu bättre bildeffekt än det billigare stereoskopet genom att bilden blir 50% större.
Denna betraktare är även utrustad med en special halogenlampa för ännu större ljusutbyte.
TILLBAKA

Last update 11 december 2003

Studio SOS, Webbateljén, Osby