Mekanik tåg

Alla bilder är "Klickbara"

MECANIC
modelljärnvägar

Såldes i Sverige av Hedbergs Verkstäder. Det var det Österikiska Lileput som Hedbergs hade agenturen för och sålde i eget namn.
När modelljärnvägen Mecanic introducerades så gjorde Axel Hedberg denna akvarelltavla, som fick tjäna som förlaga till katalogomslaget.
Tavlan finns i mitt museum.

Elektrolok Le 251
3-axligt med axelanordning O-C-O. Vagnskorg av stabilt plastikgods med cellonfönster och nedfällbara strömbyglar, ekrade drivhjul med koppelstänger, automatiska vagnskoppel. Färg: Grön med grått tak och röda hjul och buffertbalkar. Längd över buffertar: 124 m/m. Vikt 270 gram. Ett lok med förvånansvärt stor dragkraft i förhållande till sin storlek.
4-axligt godståglok för de österikiska bergsbanorna med axelordning 1-C-O. Loket är pressat i mycket stark plasticgods och har utvändiga cylindrar med vev- och koppelstänger. Den 3-axliga tendern är av plastic. Färg: Mattsvart med rött underrede. Automatiska koppel. Längd över buffertar av lok med tender 210 m/m. Vikt 390 gram.

Ånglok Lå 256
Expresståg BBd
Bestående av motorvagn och släpvgn, förenade med specialkoppel och bälg. Strömlinjeformat med färgerna i elfenben, blått och silver. Cellonfönster och el. belysning i båda vagnarna. Tvåaxliga boggier med spetslager, varav den främre är motorboggie. Ett verkligt elegant tåg, som utgör en prydnad för varje modelljärnväg. Längd över buffertar: 440 m/m.

"Blå blixten"
Pb 275, för snälltåg. 4-axlig boggier och cellonfönster. En trogen kopia av en modern stålvagn. Färg: Grön. Längd över buffertar 217 m/m.
Pb 277. 4-axlig med boggier och cellonfönster. En korrekt avbildning i HO av det tyska vagnbolagets röda sovvagnar. Längd över buffertar 217 m/m.

Personvagn Pb 275, Sovvagn Pb 277

Täckt godsvagn Gt 313,
d:o, öppen godsvagn Gö 320
Täckt godsvagn Gt 313 av brun röd plastik med naturtroget återgivna beteckningar o. dyl.
Öppen godsvagn Gö 320 med höga lemmar, mycket detaljerad. Av brun plastik.
Öppen godsvagn Göst 327 med stolpar. Av brun plastik.
Makadamvagn St 401 system Talbot, mycket detaljrik
Öppen godsvagn Göl 324 med låga kanter. Av plastik.

Öppen godsvagn Göst 327,
Makadamvagn St 401
Öppen godsvagn Göl 324

Resgodsvagn Pv 301
Personvagn P 208
Resgodsvagn Pv 301 2-axlig, grön med cellonfönster, lanternin och 4 skjutdörrar. Längd över buffertar 137 m/m.
Personvagn P 208
2-axlig, grön med cellonfönster. Längd över buffertar 137 m/m.
Öltransportvagn Gtö 311 av vit plastik med text i röd färg.
Tankvagn Ts 375, Shell, gul med stege, gångbrygga, luckor osv.,
Kylvagn av vit plastik med röd text.

Öltransportvagn Gtö 311
Tankvagn Ts 375
Kylvagn Gtk 310

Blinkljus 469
Stoppsignal 468
Blinkljus Blusk 469 med kontaktskena. När tåget passerar, blinkar ljuset rött.
Stoppsignal med brytare och kabel Ssbk 468. Med tillhörande avbrottsskena kan viss spårsträcka göras strömlös. Rött och grönt ljus.
Transformator TML 700

Transformatorn är fn. det förnämsta som kan erbjudas på den svenska marknaden. Transformatorn kan anpassas för 3-4 tågset.
Elektrolok Le 257

En sensation för alla modelljärnvägsbyggare. SJ snälltågslok litt. F i skala HO.
Med SJ snälltågslok litt F i skala HO är Mecanic det enda märke i världen, som kan erbjuda sin kundkrets en svensk loktyp.Loket är 6-axligt med axelanordning 1-Do-1. Kraftöverföringen från den starka permanentmotorn sker till samtliga drivaxlar över snäckväxel och kugghjul, varför loket får en enastående drivkraft. Loket som byggts efter SJ ritningar är mycket detaljrikt.
Tåg Le 257

TILLBAKA

Last update 26 september 2004
Studio SOS, Webbateljén, Osby