En del av Meccanosamlingen

Alla bilder är "Klickbara"


Hur roligheten börjas

Modellbyggandet med Meccano är, det mest facinerande av alla tidsfördriv, emedan det aldrig blir enformigt. Det finns alltid något nytt att göra. Allra först är det nöjet att bygga en ny modell och att följa dess utveckling då del efter del sättes till. Därefter kommer, då modellen är färdig, den intressanta upplevelsen då man sätter den i rörelse, på samma sätt som den verkliga mskin den föreställer, med en Meccanomotor. Denna underbara procedur kan upprepas i det oändliga, ty det finns ingen gräns för det antal Meccanomodeller, som kunna byggas. En annan sak är, att modeller, som byggs med Meccano, äro riktiga ingenjörsvetenskapligt korrekta maskiner i miniatyr och den intresserade modellbyggaren har underbara tillfällen att lära, hur maskiner och mekanismer av alla slag arbeta. På så sätt erhåller han praktisk ingenjörskunskap utan särskilda studier.
Det är så enkelt att bygga Meccanomodeller, att arbetet kan börja så snart den första utrustningen öppnats. Olika pojkar bygga på olika sätt, men till sist nå alla samma utmärkta resultat. Följande anvisningar äro givna för att visa pojkar, som äro nybörjare i den underbara Meccanohobbyn, hur de kunna få ut det största möjliga nöje därav.
Anvisningsbok-utrustningar
N:r 00 till 3
Meccano - bygglådan som
gjort ingenjörskonsten
populär.

Nr 28A

529/40
Standard Mechanisms
Model-Building with MECCANO
Real engineering in miniature
Anvisningsbok
utrustningar N:r 0 till 3

No. 38.0/3
Denna katalog är utgiven av
Hasselblads Fotografiska AB 1935-36
"...Världsberömda produkter

I år ha möjligheterna för modellbyggande med Meccano-utrustningar i hög grad ökats tack vare tillägget av nya, särskilt konstruderade delar, nya instruktionshandböcker hava publicerats och innehålla ett stort antal i hög grad förbättrade, arbetande modeller....."
Välbevarad låda. Troligen tillverkad tidigt 1940-tal.
N:r 1 Urverksmotor
Denna starkt byggda och effektiva motor är försedd med en kraftig fjäder, som ger en långt och stadigt lopp, och är utomordentligt jämn enligt sitt arbete.
Motorn är försedd med en lämpligt placerad bromsspak, med vilken den startas och stoppa.
Motorn är av den icke omkastbara typen.
Magisk motor
Denna starkt byggda och effektiva motor endast 65 mm hög är försedd med en kraftig fjäder, som ger en långt och stadigt lopp, och är utomordentligt jämn enligt sitt arbete.
Motorn är försedd med en lämpligt placerad bromsspak, med vilken den startas och stoppa.
Motorn är av den icke omkastbara typen.
Detta är en del av de olika plåtlådor som bl.a. innehöll skruvar och muttrar.

Dessa är avsedda för Meccanos flyglådor
Jag har 6 st. motorer men inget flygplan.
Kanske Du kan hjälpa mig?

Klicka
Annons i Vecko-Journalen
nr. 50 söndagen den 11 december 1921
3 st. oanvända Meccanolådor sedan mitten av 50-talet.
Nr 0, 1 och 2
Meccanolåda
Mitten av 1950. Ny oanvänd.
Framsida på dessa 3 lådor.

Klicka
Meccano
C:a 1990 Öppnad ej helt komplett.

TILLBAKA
Last update 7 januari 2001
Studio SOS, Webbateljén, Osby