En del av Märklinsamlingen

Alla bilder är "Klickbara"

Metallbygglådor
Anpassad efter senaste utvecklingen inom tekniken befodrar MÄRKLIN-Metallbygglådan tack vare de många möjligheterna att använda konstruktionsdelarna uppfinningslusten och öppnar för ungdomen dörren till teknikens värld.
Möjligheten att kommplettera och bygga vidare gör MÄRKLIN-Metallbygglådan till en välkommen hobby-artikel.
Att med ett par enkla verktyg konstruera verklighetstrogna modeller och köra dessa med Märklinmotorer måste vara alla pojkars önskedröm.
Med varje bygglåda bifogas en illustrerad anvisningsbok, som underlättar modellbyggandet och giver impulser till lärorik sysselsättning. Just häri ligger MÄRKLIN-Metallbygglådans största värde, att den väcker och utvecklar uppfinningsförmågan.
Urverksmotorer
Tv. Kraftig fjäderverksmotor med fram- och backgång. Höjd 16,5 cm (+ spakar) Synnerligen stabilt utförande
Tn. Något mindre modell 11,5 cm hög, 2 hastiheter.
Märklinlåda Nr 3
troligen 1920-tal
Märklinlåda
Troligen är den nästa komplett.
Nyare Märklin
Även i denna saknas delar.

TILLBAKA

Last update 2 februari 2001
Studio SOS, Webbateljén, Osby