Osby-prästens son
- en pionjärfotograf

Wilhelm Abraham Eurenius föddes den 16 maj 1830 i Skartofta. Fadern var Carl Abraham Eurenius född 17 januari 1778 i Rödön i Jämtland och modern var dennes 3:e hustru Hedwig Sofia Hultén.
Carl Abraham E var kyrkoherde i Osby församling åren 1835-48.
Wilhelm E kom alltså som 5-åring till Osby, där hans fader verkade och där Osby kyrka genomgick en omfattande restaurering under tiden 1833-36

Om hans fader Carl Abraham E. heter det bl.a. att han hade en svartkonstbok, så att han kunde både döva eld och läsa bort spöken. Om han utövat det under sin tid i Osby är ej känt. Däremot ansågs han besjälad av stor fromhet och var dessutom en ovanligt begåvad predikant.

Wilhelm kom med tiden att åtnjuta undervisning i Kristianstad katedralskola.

W A dog den 10 juli 1892. Kan detta varit taget konske 5 år tidigare- ca1887-90?

Kan W A vara 40 år på dessa bilder= ca 1870

W A Eurenius hade en tvilling!!?? Naturligtvis inte, detta är ett trickfoto med honom x 2 st
Eftersom Eurenius intresse inte låg åt bokliga studier, bestämde han sig för ett praktiskt yrke. Han valde då gravöryrket och styrde kosan mot Köpenhamn. Här gjorde den flitige och läraktige ynglingen snabba framsteg och blev efter några års förlopp en eftersökt medhjälpare på de störra gravörateljéerna. Arbetet bestod huvudsakligen i frambringandet av upphöjda stämplar i mässing och stål.

Anledningen varför detta levnadsyrke blev valt var den, att E. som gosse fick en knäskada, som gjorde benet otjänligt och sålunda förbjöd sysselsättningar, som erfodrade någon starkare ansträngning. Den dagslånga nedåtlutande ställningen över arbetsbordet,med förstoringsglaset inklämt i ögonvrån, började dock menligt inverka på hälsan, varför hans beskyddare och faderige vän, "gubben Hansen", rådde honom att välja någon sysselsättning bredvid gravöryrket, som inte krävde absolut stillasittande, exempelvis den då i sitt högsta mode varande daguerrotypien.
Detta var i den unge mannens smak. Ett litet Voigländer kvartplåtsobjektiv anskaffades, och snart kunde han till soin stora förnöjelse få se hur bilden framträdde på silverplåten sedan denna blivit tillbörligen jodera, bromerad, exponerad och i 45 graders vinkel insatti kvicksilverlådan med sin järnskål i botten och ovan den brinnande spritlampansamt överst på ena sida det lilla gula glaset, genom vilket bilden observerades.
Allt var således klart, och en vacker dag inpackade den nybakade daguerrotypisten sitt instrument, några dussin silverplåtar jämte sina garvörverktyg i kappsäcken och ångade över sundet till Malmö. Detta hände under det i Danmarks historia så betydelsefulla året 1848.

I Skåne ägnades tiden ömsom åt gravyr, ömsom åt daguerrotypie. Porträtteringen var snart verkställd, bilden inramad, överlämnad och betald med 7 riksdaler. Därefter till mässinglåten och gravyrstickeln under väntan på nästa kund. På sådant sätt vistades E. periodiskt i de flesta skånska städer och drog därefter vidare uppåt landet.
Det ovan refererade kommer fån Fotografisk Tidskrift årgång 1895.

Vi hittar snart E. Växjö och läser i Kronobergsboken 1977 att Eurenius efter 1852 kom till Växjö från Kalmar och där "såväl som på andra ställen, dem han under sina resor besökt, hafwa hans arbeten blifwit berömda såsom särdeles wäl utförda. Wi gör oss därföre ett nöja att rekommendera honom till det bästa" skriver Nya Wexiö-Bladetoch öser på med det hitintills oöverträffade försäljningsargumentet för porträttfotografer:

"Serskilt under nuwarande sorgeliga tider, då en hwar tillfölje af cholerans
härjnigar i wårt grannskap mer än eljest är osäker, hurvida han kommer
att få förblifwa bland de sina, kunde det warda tröstande för mången att ega
trone afbildningar af sina närmaste, dem han ej wet huru läng han får
behålla".

Efter de orden borde åtminståne Nya Wexiö-Bladets prenumeranter ha stått i kö hos Wilhelm Abraham. WexiöBladet går inte lika långt i formuleringen som sin nya konkurrent,men påminner med liknande argument om värdet att "ega porträtter af älskade anhöriga och wänner", varför man kan förmoda att Eurenius själv hade givit tidningarna en pressrealease med argument för sin sak ".

1854 påträffar vi E. i Stockholm. Här utförde han åtskilliga arbeten år gravörerna Salmson, Georg Scheutz m.fl. i sin bostad, Regeringsgatan 18, där han även låtit uppföra en daguerrotypie-ateljé i vilken han arbetade på de från gravyrerna lediga stunderna.
Men allmänheten började tröttna på de spegelblanka porträtten och hänvände sig till de av Carleman vid denna tid införda glas- och vaxduksbilderna samt den då uppblomstande "fotografier på papper"-tekniken.
Eurenius hade en specialitet som kom att göra honom mycket känd innom ett mycket stort område nämligen att dokumentera svenska och norska bygdedräkter samt uniformer.
Dessa gjordes i visitkortsformat och monterades i en pärm med skyddspapper och såldes i konvolut i satser om ca 15 bilder.
Vid ett besök i Frankfurts Filmmuseum upptäckte jag plötsligt 6 st av dessa bilder i deras samlingar.
C:a ett halvår senare blev jag erbjuden att för en blysam summa köpa ett sådan konvolut av glaskännare Berndt Ekvall, Glimåkra.

Det "riktiga scoopet" blev 2010 när jag träffade Mats Eurenius som är barnbarns barnbarn till Wilhelm Abraham. Av honom fick museet denna donation 32 orginalbilder (se nedan) samt totalt 260 bilder i visit och kabinet format.

Nedanstående bilder kommer från den donation jag fick av Mats Eurenius. Nästan alla bilder är klickbara, vilket innebär att det finns flera bilder av samma motiv.
Det är samtidigt en intressant studie i olika klädesdräkter. Vissa av dessa bilder är "riktiga människor" och några är dockor.


Nedanstående lista är en förteckning över "befintliga bilder" som ingick i de omtalade kompendierna,
som fanns på olika språk. Här den franska men det fanns naturligtvis även på svenska, tyska, franska.
Av dessa 260 motiv finns f.n. 32 orginalbilder i samlingen

Dessa 32 fotografier är mycket unika. Det är orginalbilder ifrån ca 1870-talet. Eurenius och Quist fotograferade personerna i bygdedräkter, därefer anlitades en konstnär som målade en passande bakgrund. Därefter "ren klipptes" personen och monterades över på den gjorda bakgrunden.
På en del av dessa bilder i samlingen så ser man olika utföranden. Det var inte alltid som man slutligen använde bakgrunden utan att de gjordes helt neutrala.
Exploatörer av tablåerna på de internationella utställningarna, där försåldes enstor del av dessa fotografier och har spelat en stor betydelse vid de olika utställningar som det blivande Skansen och National museet deltog i.
Dockor med nationaldräkterna samt kompletterat med Eurenius bilder var bl.a. Paris Världsutställningen, 1866 Industriutställningen, Stockholm, Paris 1878, Wien 1873 osv.

Daguerrotypien var en passerad teknik och E. måste följa med tiden och blev panotypist. P.g.a. ateljéns "goda läge och innehavarens energi och flit lyckades han snart förvärva ett gott namn som fotograf. I början av 1858 antogs Quist som kompnjon, och firman arbetade i många år i den nämda lokalen sedan i Nr 24 på samma gata. De sista åren hade E. ensam sin verksamhet i nr 18 Hamngatan och här utvecklade han under hälsans dagar samma flit och förmåga som fordom. Men tilltagande sjuklighet bröt hans kraft, till dess slutligen den 10 juli 1895 hans ande gick till denna högre photoskälla som ända från bardomen hägrat för den fromme prästsonen". (Fotografisk Tidskrift 1895)

Denne Wilhelm Abraham Eurenius som fick sin första skolundervisning i Osby skulle överleva omställningen från Daguerrotypieen till Pappersfotografierna, det som knäckte de flesta av pionjärerna.
Han blev en av de ledande Stockholmsfotograferna, fick titeln Hovfotograf och drev tillsammans med Quist en av de mest lönsamma ateljéerna i Stockholm.

Eurenius hade även en specialitet. Det var att dokumentera svenska och norska bygdedräkter och uniformer.
Dessa bilder fanns med i de Svenska montrarna ute i Europa som Paris, Wien och i Tyskland.
Dessa bilder är gjorda på albuminpapper (ett fotopapper som fotografen själv tillredde med bl.a. äggvita som bindmedel). Därefter är alla bilderna handkolorerade.
SOLDATER


Karolin


Nr 86 Artillerist


Kavallerist
Nr 87 Dragon


Nr 82 GustvianSAMER


Nr 14 Kautokeino, Norge

Nr 12 Hiterdalen, Telemark, Norge

Nr 10 Åsele Lappmark, Sverige

Nr 47 Åsele Lappmark
Dalarna


Värmland


Blekinge


Halland m. fond


Halland utan fond


Man och Quinna från Numedal i Norge


Samer, Lappland


Vingåker, Södermanland


Vingåker, Södermanland


Orsa i DalarnaNu följer övriga bilder.

De flesta av dessa finns enbart i visitformat


Nr 1 Herrestad,Skåne

Nr 18 Wingåker, Södermanland

Nr 3 Blekinge

Hardanger, Norge

Hardanger, Norge
Bilderna förekommer både med och utan målad bakgrund.

Nr 6 Rättvik, Dalarna

Nr 4 Mora i Dalarna
"Klockamakar´n" som tillverkar Moraklockan.

Nr 6 Rättvik Dalarna Av Hazelius (Skansen) komponerad grupp "Lillans sista bädd".

Nr 5 Leksand i Dalarna

En lyckad jakt.

Nr 7 Orsa i Dalarna

En dockuppställning för en utställning i Philadelphia 1876 "Gudmors besök"

Vykort som producerades och såldes av ett barnbarn
Wilhelm Eurenius Jr. som bl.a drev fotoateljé och vykort-
sförlag åren 1897-1905 i Karlshamn o.Karlskrona.

Vykortets baksida. Storlek 9x14 cm.

Samlingen fortsätter om du klickar här: Eurenius del II
Tillbaka


Produktion & © 2012 Webbateljén,Osby, Sweden